531. XV .

.
4º (190 / 192 x 126 ). 174 .
. 84. : . 29 . . 31 .
. : 1)  ; 2)  .
: 1)  . 1 – 56, 58 – 148 . ( « »); 2)  . 149 – 174; 3)  . 56 . – 57, 84 .
. 57 . , .
. 1, 13, 58, 85  – .
, . . .
. 148 , (?).
: 1)  (. 1 – 156, . . 42/43, 50/51) – 11684 (1400 .), 6367 ( XIV|10), 2536 (1423 .); 2)  (. 157 – 174, . . 164/160, 159, 161 .) – ., 317 (1345 .), 318 (1345 .), 6866 (1345 . /XIV|6/).
XVI . – , . . . . . , ( : « », « » .). .
, ,
. 1 – 24  – « , ».
. 1, 10, 20 – « 1855- ».
. 1 - : « [] ».
. 12 ., 102, 102 ., 148 ., 156 ., 157, 174 . .
: 1) « 150 »; 2) « (?) . . 57»; 3) «XV .».  – « 531. .».
: 1)   – « » (: «531»); 2)   – « 531. .».
. , (. 24 ., 25). . . 103 . .

— . 1. – . 12 .
.
— . 13 – . 56.
. . — .
— . 56 . – . 57.
12-
(, 2005), . . . . 1909 . 344, 346 2005 . 192–194 ( , . 398, . 531 , 11- ).
— . 57 . – . 84.
, , . . , ( 2006)
« , , ...» — . 84 .
— . 85 – . 102.
. , , XIV . ( 2004b)
. 108 . – .
— . 103 – . 108 .
. , . . (7 , ), ( 4 5 ) « , , ...» ( . 522). « , ...» , « , , ...».
— . 109. – . 124 .
. 12- 11, 12-, 9- 11-. .
, , « , , ...», , — . 124 . – . 126 .
« , , ...», — . 127 – . 128.
, — . 128 . – . 119.
— . 119 – . 131.
, — . 131. – . 132.
, — . 132 . – . 139 .
, — . 139 . – . 141 .
— . 142 . 147 .
— . 148 – . 148 .
. 149 – .
— . 149 . – . 151 .
« , , , , ...» — . 151 .
« , , , ...» — . 151 . – . 152.
— . 152 – . 156 .
— . 157 – . 166 .
— . 167 – . 173.
« , , ...» — . 173 – . 173 .
« , , ...» — . 173 . – . 174 .

Petrovskij 1908, p. 891–928
1909, . XXXV ( )
1895a, . 37
2005, . 185, 187, 192, 193, 194
2004b, . 26
2005, . 60

: 02.12.2008.