596. XVI ., . XVII . (95 . – 99 .)

.
4º (194/199 x 155 ). I + 99 . , . 25 .
: 1)  – , 43- ( . 1)  54- ( . 88); 2)  – ) ; ) ( ).
: 1)  . 1 – 95; 2)  . 95 . – 99 . () XVII .
, ( . 8 ., 58 . .). . .
: 1)  (. 2/7, 3/6, 9/16, 10/15, 11/14, 18/23, 20/21, 27/28, 35/36, 56/63 .) – 375 (1460 .) – ( 100 !) ; 2)  (. 42/45, 75, 81/86 .) – 4187 (1579 .); 3)  (. 90, 93, 95) – .; 4)  (. 58/61, 67, 68) – 4008 (1581 .) 12755 (1581 .), LM, 12725 (1581 .), EDL; 5)  (. 96, 99) – 1962 (1607 .); 6)  LD ( . I, ) – 910 (1624 ., 1631 .).
XVI . – , ( ). : 193/196 x 153/160 x 38/40 . : 9/11 . . , . , . , . .
, ,
. 1 : « (?)». : «99 []».
. 1, 10, 20 – « . 1855- ».
. 1 - : « [] ».
, (. 5, 5 ., 8, 9, 32, 57, 73, 75 ., 90 ., 91, 95 .).
. 84, 87 ., 89 ., 99 . ., .
. I: 1)  XIX . – « 7 », « . .», « , – … »; 2)  : «».
– : 1)  XIX . – «XVI . . 22 (2)- »; 2)  – « 596. .»; : .
: 1)  – « »; 2)  .
. . . . . I  .

( ) — . 1 – . 7.
. , .
— . 8 . – . 32 .
3- . : ... « ». . « ». «». – .
— . 33 – . 58 .
. . . « , ...» « ...». . , , – .
— . 58 . – . 60.
— . 60 – . 62 .
, .
— . 62 . – . 75 .
. « ...». , , , .
« , , , ...»— . 75 . – . 77.
« ...» — . 77 – . 77 .
« , , , , ...» — . 77 . – . 79.
. 524.
« , ...» — . 79 – . 79 .
« , , , ...» — . 79 . – . 81.
« , , ...» . 81 – . 81.
« , , ...» — . 81 . – . 82.
« , , , , , ...» — . 82. – . 82 .
« , ...» . 82 . – . 83.
« , ...» — . 83 – . 83.
« , , , ...» — . 83 – . 83 .
« , , , , , ...» — . 83 . – . 84.
«, , ...» — . 84 – . 84 .
... « , , , ...» — . 84 . – . 85 .
— . 85 . – . 87.
— . 87 – . 88.
, — . 88 – . 90 .
— . 91 – . 92 .
— . 92 . – . 95 .
— . 96 – . 97.
, — . 97 . – . 98 .
. — . 98 . – . 99.
— . 99 – . 99 ..

: 02.12.2008.