618. XVI .

.
4º (187 x 140 ). 205 + II .
. : 1)  , . 179; 2)  ( , . 179).
.
, ( . 2 ., 21, 40 . .). , ( . 2 ., 46, 78 . .). . . 70 .
: 1)  (. 144, 146/147, 149, 152, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 166, 168 ( ), 170, 171, 173, 176, 177, 180, 181) – 3013 (1534 .); 2)  – ) GMIS/ESNT (. 1, 2, 8, 11/12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 51/52, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 125, 128, 129, 132, 133, 135, 137, 139, 140, 142) – 12831 (1528 .); ) (. 183, 186/187, 190, 193, 194, 197) – 12660 (1534 .); ) PR (. 191, 199, 200, 203, 204) – 3346 (1542 .), BR; 3)  (. I ), , – 1200 (1638 .).
– , ( ). : 202/205 x 136 x 46 . : 5/8 . , . , . . . , .
, ,
. II . : « ».
. 1, 10, 20 – « . 1855 ».
. 2 - : « [] ».
. II: 1)  – «»; 2)  – «204 []»; 3)  («…»).
XIX .– «XVI . (). . 71 .». – « 618. .».
– « 618. .». .
. XVII . . . 2, 6, 7, 40, 168 , . I. . 168 : , , , , ; , ). . 7 – .

— . 1 – . 2 .
— . 2 . – . 21.
( 4 5 « , , ...» ). , . ( ). – « , ». .
— . 21 – . 37 .
12- 11, 12-, 9- 11-. , .
— . 38 – . 40 .
— . 40 . – . 43 .
. — . 43 . – 46 .
, , , ( 1, 1–18).
— . 46 . – . 56.
— . 56 – . 60.
, ... « , , , ...» — . 60 – . 63.
« , ...» — . 63 – . 63 .
« , , , ...» — . 63 . – . 64 .
« , , , , ...» — . 64 . – . 64 .
... « , , , ...». 65 – . 66. . 66 – . 67 .
— . 67 . – . 77.
. — . 77 – . 106.
. 3- .
« , , ...» . 106 – . 107.
« , , ...» — . 107 – . 108.
« , ...» — . 108 – . 108 .
— . 108 . – . 113.
— . 113 . – . 115.
, — . 115 – . 117.
— . 117 – . 144 .
, «, , ...». . .
— . 145 – . 147 .
— . 148 – . 162 .
. , , , , .
— . 162 . – . 164.
— . 164 – . 165.
. 165 . – .
, — . 166 – . 180 .
— . 180 . – . 184.
— . 184 – . 186 .
— . 186 . – . 188 .
« ...» ( ) — . 188 . – . 189 .
« ...» — . 189 . – . 190 .
( ) — . 190 . – . 191 .
« ...» — . 191 . – . 193.
« ...» — . 193 – . 201.
. , .
— . 201 . – . 202.
«, ...» « , , ...».
. 202 . – .
— . 203 – . 204 .


: 12.12.2008.